Forsiden

Om ordningen

Påmelding Kurs

Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Etablererkurs i Hedmark

 

Nye etablererkurs for høsten 2017 er nå satt opp, følg med på vår Facebook-side Etablereihedmark for oppdatering. For mer informasjon og påmelding, klikk her. Vi har siden 2014 gjennomført kurs over hele fylket på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune og evalueringene har vært meget gode.

 

På grunn av stor pågang på kurset i Hamar er det satt opp ekstra etablererkurs i Brumunddal.

 

I OKTOBER 2017 er det også satt opp tilleggskurs for etablerere med innvandrerbakgrunn - et tilbud som er et godt supplement til ordinære etablererkurs. Se Hedmark fylkeskommune sin omtale her

 

Formålet med Etablererkurset er å gi den enkelte etablerer:

• Et best mulig beslutningsgrunnlag
• Grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet
• Selvinnsikt og selvledelse
• Et godt nettverk

  

Det overordnede målet med Etablererkurset er:
• Flere og bedre etableringer i Hedmark
• Øke antall nyetableringer i Hedmark
• Gi eksisterende og potensielle etablerere bedre kompetanse og nettverk

 

Etablererkurset går over seks kurskvelder.
Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. I etterkant av den første kurskvelden vil det tilbys èn veiledningstime med førstelinjetjenesten. Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene produkt og marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). Den siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.

Kurskveld èn, samt èn veiledningstime med førstelinjetjenesten er gratis.
Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr 1.100 per deltakerbedrift, dette inkluderer at hver deltakerbedrift tilbys fem veiledningstimer med kursholderne.

 

For mer informasjon om kursene; klikk her. I forkant av kursene vil regionene avholde egne gründerkvelder hvor vi vil delta. Formålet med gründerarrangementene, er å mobilisere bedrifter og få ideer for å øke etablering og knoppskyting i regionen. Det er næringsapparatet i kommunene som har ansvar for gjennomføringen på de forskjellige stedene.

 

Planlagte gründerarrangementer høsten 2017:

Hamarregionen: 4. september

Odalen, Grue, Eidskog og Kongsvinger: Uke 38

Fjellregionen: Uke 40

Rena: 3. oktober

 

For kurspåmelding; klikk her.

 

  

AButvikling as har, sammen med underleverandørene Rådhuset Vingelen AS og Duplus AS, inngått avtale med Hedmark fylkeskommune for Etablereropplæring i Hedmark fra 2014. Vi ser fram til å møte mange spennende gründere og vil bidra til økt kompetanse innen marked, økonomi, selvledelse osv. Vi som kursholdere er selv gründere og har erfaring i det å utvikle egne bedrifter.

 

Kontaktperson Etablereropplæringen:

Bernt Ø. Hjelmervik
Tlf.: 971 95 441
E-post: bernt@abutvikling.no 

ABUtvikingABUtviking Vingelen UtviklingVingelen Utvikling DuplusDuplus Hedmark FylkeskommuneHedmark Fylkeskommune

Etablereropplæring i Hedmark © 2017

Sidene er utviklet Spire Web & Design