Kursinnhold

Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Kursenes innhold

Etablererkurset i Hedmark består går over seks kvelder. Vi vil legge vekt på at kursene blir så praktiske og involverende som mulig – vi legger opp til å bruke praktiske eksempler og oppgaver og ta opp deltakerbedriftenes egne problemstillinger.

 

Kursene blir holdt i hver av regionene Fjellregionen, Hamarregionen, Sør-Østerdal og Glåmdalen. I forkant arrangerer regionene gründerkvelder hvor vi som kursarrangører også informerer nærmere om kursene. 

 

Etablererkurset går over seks kurskvelder. 
Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. I etterkant av den første kurskvelden vil det tilbys èn veiledningstime med næringsapparatet i din kommune.


Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene produkt og marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). 
Den siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra  næringsapparatet og bank.

 

Hver kursdeltaker vi i tillegg tilbys fem veiledningstimer med egen veileder. 

 

Kurskveld èn, samt èn veiledningstime med næringsapparatet i kommunen er gratis.
Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr 1.100 per deltakerbedrift.

 

Klikk her for mer informasjon om kurskveldene.

 

 


 

ABUtvikingABUtviking Vingelen UtviklingVingelen Utvikling DuplusDuplus Hedmark FylkeskommuneHedmark Fylkeskommune

Etablereropplæring i Hedmark © 2017

Sidene er utviklet Spire Web & Design