Kursinnhold

Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Kursenes innhold

 

Etablererkurset i Hedmark består går over seks kvelder. Vi vil legge vekt på at kursene blir så praktiske og involverende som mulig – vi legger opp til å bruke praktiske eksempler og oppgaver og ta opp deltakerbedriftenes egne problemstillinger.

 

Kursene blir holdt i hver av regionene Fjellregionen, Hamarregionen, Sør-Østerdal og Kongsvingerregionen. I forkant arrangerer regionene gründerkvelder hvor vi som kursarrangører også informerer nærmere om kursene. 

 

Etablererkurset går over seks kurskvelder. 
Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. 
Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene produkt / tjeneste / marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). Den siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.

 

Hver deltakerbedrift vil i tillegg tilbys fem veiledningstimer med egen veileder. Kurskveld èn er gratis. Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr. 1.100 per deltakerbedrift.

  


En oversikt over innholdet de forskjellige kurskveldene: 

 

Kurskveld 1
Ressurskartlegging og avklaring av idé og motivasjon:
 Kartlegging av person og nettverk
 Første uttesting av idé
 Mål og planhorisont
 Konkretisering av produkt/tjeneste
 Behov i markedet
 Motivasjon og informasjon om veien videre

 

Kurskveld 2 og 4
Produkt / tjeneste / marked:

 Idékonkretisering
 Verdiløftet - unike egenskaper, kundefordeler, behovsdekning, verdier
 Markedsvurdering - markedssituasjon, konkurranse, kundegrunnlag, sosiale medier og internettmarkedsføring
 Relasjon og distribusjon - kundekontakt/salgsteknikker, presentasjonsteknikk, nettverksbygging og distribusjonskanaler

 

Kurskveld 3 og 5
Økonomi og selvledelse:
 Valg av selskapsform
 Selvledelse og daglig drift
 Faste og variable kostnader
 Produkt-/markedsmatrise
 Driftsbudsjett
 Kapitalbehov og finansieringsplan
 Målsetninger og handlingsplan
 Informasjon om kurs fra Skatt ØSt
 

Kurskveld 6
Presentasjon av forretningsmodell: 

 Hver deltaker presenterer sin forretningsmodell (frivillig)
 Panel med deltakere fra bank og næringsapparat
 Tilbakemeldinger i form av spørsmål, tips, råd og bekreftelser 

 Egen beslutning i forhold til etablering
 Informasjon om hvor man kan få bistand videre

 Utdeling av kursbevis (deltakelse minimum 4 av 6 kvelder)


 

 


 

ABUtvikingABUtviking Vingelen UtviklingVingelen Utvikling DuplusDuplus Hedmark FylkeskommuneHedmark Fylkeskommune

Etablereropplæring i Hedmark © 2019

Sidene er utviklet Spire Web & Design